Caritas Sobienie Jeziory
Regulamin korzystania z sekcji oddam - potrzebuję

Osoba zakładająca konto na stronie www.caritas-sobienie.pl zobowiązuje się do przesrzegania niniejszego regulaminu: 

PZC- Parafialny Zespół Caritas
użytkownik - osoba korzystająca ze strony internetowej w domenie www.caritas-sobienie.pl 
portal - strona internetowa w domenie www.caritas-sobienie.pl 


1
Strona jest własnością PZC w Sobieniach Jeziorach.
2
PZC, nie odpowiada za treści umieszczone przez użytkowików portalu.
3
PZC nie odpowiada za aktualność i autentyczność prezentowanych przedmiotów w sekcji oddam - potrzebuję.
4
Osoba zakładająca konto na stronie www.caritas-sobienie.pl wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych przez członków PZC w Sobieniach Jeziorach
5
Osoba, która wystawia przedmiot do oddania oświadcza, że jest w jego posiadaniu.
6
Osoba wystawiająca przedmiot w portalu oddam-potrzebuje zezwala na publikowanie podanego podczas rejestracji numeru telefonu w celu skontakotowania się z nią osób potrzebujących.